logo mpm ... komplexná správa objektov
Dispečing
Havarijná služba
Domový poriadok
Požiarno poplachové smernice
Cenník
Reklamačný poriadok
Štandardy kvality(2019)
Rozhodnutie ÚRSO
Obstarávanie tovarov a služieb


Hlavnou úlohou dispečingu je zabezpečiť plynulú dodávku ÚK a TÚV, s čo najhospodárnejším prevádzkovaním jednotlivých zdrojov. S prihliadnutím na technickú vybavenosť je 45% zdrojov ovládaných&diaľkovo z dispečingu a zostávajúca časť zdrojov je obsluhovaná pochôdzkovým systémom, ktorý je dočasnou náhradou kontinuálneho prenosu dát zabezpečujúceho kontrolu kvality dodávky ÚK a TÚV zo zdrojov.


mobil: +421 908 678 133
e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk


tel.: +421 908/678128
e-mail: sprava@mpmspravcovska.sk


Sídlo spoločnosti:
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18
010 01 ŽilinaDISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

tel.: +421 908 678 133
e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk