logo mpm ... komplexná správa objektov
Prezentácia /pdf/Stránkové hodiny počas sviatkov 2018/2019

17.12.2018 (pondelok): 7:00-11:00, 12:00-15:30 (BEZ ZMENY)
18.12.2018 (utorok): 7:00-11:00, 12:00-15:30 (BEZ ZMENY)
19.12.2018 (streda): 7:00-11:00, 12:00-16:30 (BEZ ZMENY)
20.12.2018 (štvrtok): NESTRÁNKOVÝ DEŇ (BEZ ZMENY)
21.12.2018 (piatok): ZATVORENÉ (Z M E N A stránkových hodín)

24.12.2018 (pondelok): ZATVORENÉ (Štedrý deň)
25.12.2018 (utorok): ZATVORENÉ (1. Sviatok vianočný)
26.12.2018 (streda): ZATVORENÉ (2. Sviatok vianočný)
27.12.2018 (štvrtok): NESTRÁNKOVÝ DEŇ (BEZ ZMENY)
28.12.2018 (piatok): 7:00-11:00 (BEZ ZMENY)

31.12.2018 (pondelok): ZATVORENÉ (Z M E N A stránkových hodín)
01.01.2019 (utorok): ZATVORENÉ (Nový rok)
02.01.2019 (streda): 7:00-11:00, 12:00-16:30 (BEZ ZMENY)
03.01.2019 (štvrtok): NESTRÁNKOVÝ DEŇ (BEZ ZMENY)
04.01.2019 (piatok): 7:00-11:00 (BEZ ZMENY)


Želáme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok. PF 2019História spoločnosti

MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ vznikla v roku 2010. Od počiatku spoločnosť vykonáva a zabezpečuje komplexnú správu bytového a nebytového fondu a správu jednotlivých technických zariadení.


Filozofia spoločnosti

Dobrá filozofia spoločnosti je jeden z aspektov, ktorý spoločnosť charakterizuje na trhu a má úzku spätosť so spokojnosťou zákazníka. MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ nehľadala komplikované a nereálne filozofie. Jej filozofiou sa stali požiadavky trhu, s ktorými sa dennodenne stretáva.

 •     Operatívnosť
 •     Komplexnosť riešení
 •     Profesionalita

 • Všeobecnou úlohou správcu je vykonávať každodennú správu nehnuteľnosti, čo predstavuje širokú škálu požiadaviek a úloh. Úlohy správcu a jeho zodpovednosti môžu závisieť od rôznej úrovne služieb, ktoré si zákazník objedná, požaduje a očakáva na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy. Do povinnosti a zodpovednosti správcu je možné zahrnúť zabezpečenie bezchybného fungovania kúrenia, dodávky teplej a studenej vody, plynu, elektriny, výmeny vzduchu a zabezpečenie servisu výťahov. Ako správca zabezpečujeme včas vykonanie nielen nutných opráv, ale zabezpečujeme aj preventívne prehliadky a údržbu tak, aby sa v prvom rade predišlo výskytu havárií.

  Veľmi dôležitou úlohou profesionálneho správcu je viesť presné záznamy o nehnuteľnosti, t.j. jeho pasport, pripravovať správy, alebo informácie požadované vlastníkmi. To predstavuje vedenie presných záznamov za každú nehnuteľnosť.

  tel.: +421 41 500 1100
  e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk


  Sídlo spoločnosti:
  MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  Bratislavská 612/18
  010 01 Žilina  DISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

  tel.: +421 908 678 133
  e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk