logo mpm ... komplexná správa objektov
ZOC MAX Žilina

Mestská Radnica Žilina

LETISKO - Hričov

EUROPALACE

Mestský úrad Žilina

THE CUBE

MESTSKÉ DIVADLO Žilina

AMFITEÁTER

Obytný súbor ARBOREUM

Obytný súbor Hlboká cesta

Bytový dom ul. Komenského

Bytový dom ul. Janka Kráľa

Bytový dom ul. Kvačalova

Bytový dom ul. Horný Val 21

Bytový dom Na Priekope 8339

Bytový dom ul. Nitrianska

Bytový dom Lesopark

Bytový komplex KASTOR

Bytový komplex 3STAR

Bytový komplex HLINY VIII

Polyfunkčný dom ul. A. Bernoláka

Polyfunkčný dom ul. Na Priekope 37

ŽILINA REAL

REAL 111

TATRATOUR Žilina

ZBERNÉ SUROVINY Žilina

KYSAK Žilina

TENNIS POINT s.r.o. Žilina

EMIS-Vurma Gerometta Žilina

RENOX - Invest s.r.o.

TVAROVANIE PCHZ s.r.o. Žilina

INFER KS s.r.o. Žilina
 
Spravujeme celý objekt. Okrem základných služieb vykonávame monitorovanie a obsluhu výmenníkovej stanice.
Polyfunkčný objekt má terasovitý
charakter a predstavuje kombináciu
obytnej časti a obchodného centra.
Bytová časť je tvorená prevažne 2 a 3
izbovými bytmi. V obchodnom centre
sa nachádza 12 obchodných jednotiek
o rozlohe od 41 m2 – 128 m2.
 


 

tel.: +421 908/678128
e-mail: sprava@mpmspravcovska.sk


Sídlo spoločnosti:
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18
010 01 ŽilinaDISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

tel.: +421 908 678 133
e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk